VERVANGING VAN DE OUDE IJSSELBRUG 


1934

Enkele prachtige foto's over de uitmonding van het riviertje de Slinge in de Oude IJssel. 

Aangeleverd door Henk Bunink.

Foto van de uitmonding van de Slinge op de Gaswal. Rechts van de sluis in de IJsselbrug. Deze foto is genomen voor de omlegging van de Slinge. Op de achtergrond de woning van Sachtleven. 

Prachtige sfeer-foto van de Oude IJssel. Links de uitmonding van de Slinge die ter hoogte van de IJsselkade uitmondt. Deze foto is genomen na de omlegging.

Foto boven: Uitmonding van de Slinge op de Gaswal. Helemaal rechts is het woonhuis van Sachtleven herkenbaar.  Foto genomen voor de omlegging. 

Foto boven:  Uitmonding van de Slinge ter hoogte van de IJsselkade na de omlegging. Gebouw op de foto is de voormalige technische school, nu 't Brewinc met o. a. de bibliotheek en het erfgoedcentrum. (Foto vanaf de Bleek genomen.) 

In 1922 werd al geklaagd over vervuiling en vreselijke stank! 

GEDEELTE UIT BERICHT IN 1907