1826: AABESTEDING: te verbeteren inrichting van het eerste Nederduitsche Schoolgebouw.

1826:  Herberg 'de Ploeg' vraagt een Gereformeerde KINDERMEID, 

1827: AANBESTEDING: Schoolgebouw voor Gaanderen en Oosseld

1827:  Te koop o.a. een staand spelend HOROLOGIE.

1828: Boerenerf 'de VINKENBORG" te koop.

1827: Verpachting, MOLENS in Doetinchem.

1829: Buitengoed 'Averenck' te huur.

1831: Huis aan de Homburgerstraat te koop. Te bevragen bij H>BLOM, Leijendekker en Loodgieter.

1830:  Echtgenoot van Burgemeester E. J. Planten overleden. 

1832: Burgemeester E. J. Planten overleden

1834:  Vijftigjarig bestaan der Maatschappij: 'tot Nut van 't Algemeen'.

1833:  IJZER-FABRIEK te Keppel te koop.

1835: Opgezette Vogels en Oostindische Horens te koop

1837:  Te koop:  BLOEDZUIGERS.

1837: HONDERD JARIGE overleden.

1836: Publieke Veiling:
BOEREN-ERVEN genaamd 'Groot en Klein Aversteeg'.

1838: Overstromingen in de achterhoek, bruggen beschadigd!

1838:  Achterhoek kamt weer met zware overstromingen

1842 : SCHENKING 2 ZILVEREN SCHOTELS 

1844:  Vals geld in omloop gebracht door drankverslaafden uit Doetinchem, eis, 20 jaar gevangenisstraf. Hoofddader gevlucht.

1849: Te koop LANDGOED grenzende aan het aanzienlijke
Landgoed 'den Slangenburg'

1848: 1000 gulden subsidie voor een nieuwe armenschool
te Doetinchem.

1846: ….in de zogenaamde Keulsche ballen zijn eenige rotte ontdekt...

….. toen omstreeks 1790 de ijzergieterij te Betlehem opgebroken, en het materiaal daarvan naar Keppel verplaatst werd, bleef de Bielheimerbeek opgestuwd,....

1853: Oud burgemeester van het Ambt Doetinchem overleden.

1854: Dramatisch ongeluk met dodelijke afloop.

1855: Grote overstroming. ….Groot was het getal der landlieden, welke hunne woningen hebben moeten verlaten en naar de stad zijn gevlucht.

1855: ….. 'in plaats van den vergiftigen jenever, een glas onschadelijk gezond bier te drinken'...….

1859:  Interessant verhaal over Doetinchem!

1856: …. Dit hoogst merkwaardig en zeldzame werd door den Heer Nijhof
aan de leden ter bezichtiging voorgelegd. 

1860: Jaarmarkt

1861: Aanleg van een grindweg tussen Doetinchem en Varsseveld.

1866: Op de Kruisberg wordt een gesticht voor jeugdige veroordeelde jongens gebouwd.

1863: Een verschrikkelijk onweder treft de achterhoek, met hagelstenen zo groot als duiveneijeren!

1875: …. De Kruisberg moest noodzakelijk de gedachte van
eenheid uitdrukken.

1876: Een legaat van wijlen H.J. Eerligh te Doetinchem van 1000 gulden.

1895: ontsnapping uit 'de Kruisberg'

1925: Meningsverschil tussen artsen bij verpleging gewonde ernstig treinongeluk
op gevaarlijk kruispunt.